No posts to display

Có thể bạn thích

【Phải Xem】Cách chuyển thư mục Download sang ổ đĩa khác

Thư mục Download, Documents của win 7 mặc định nằm ở ổ C vì thế khi cài lại win hay do đóng băng sẽ mất hết, hoặc sau 1 thời gian sử dụng...